Prohlídka dolů a jízda vláčkem v dolech
Počet osob na výlet do dolů je omezen a proto vzhledem k náročné organizaci prohlídek bude vypraven pouze 1 bus.
Autobus se bude dělit na 2 skupiny a prohlídka dolů bude v max . počtu 23 osob ( prohlídka bude v jazyku českém nebo bude tlumočena).

Zabrze – prohlídka nejhlubšího dolu v Evropě kdy sfáráme do hloubky – 320 metrů a projdeme si dějinami hornictví včetně jízdy závěsným hornickým vláčkem / jediným přístupným laické veřejnosti na světě/. Doba prohlídky včetně závěrečné možnosti občerstvení v nejhlubším PABU na světě v hale PoMP je cca. 3 hodiny.

Gliwice – zastávka u vysílače ,