12. – 14. 07. 2021

2.550 Kč

Zatím můžete učinit bezplatnou rezervaci

 

Stěžejním kulturním zájezdem roku 2021, který pořádáme ve spolupráci s klubem přátel umění a knihy bude poznávání nejen života Boženy Němcové,
jejíž výročí proběhlo v roku kdy turistika byla téměř zastavena, ale i dalších osobností (J. A. Komenský, F. L. Věk, F. Kupka) jakož i více či méně známých míst v okolí. Jak bývá zvykem, zájezdy bývají nadupané programem a i tentokrát se uskuteční i večerní možnosti poznávání. Na
místech, kde se běžně komentované prohlídky nedělají pro individuální turistiku se určitě dozvíte více. Poslední den je zaměřen na oblast Českého
koutku, který patří mezi příjemná místa těsně za hranicí ČR.

 

V ceně: doprava, 2x ubytování, 2x snídaně a večeře, služby delegáta

 

ODJEZD: Napajedla 5.20h, Otrokovic 5.25h, Zlín U zámku ( směr JS ) 5.45h, Fryšták nám. 6.05h, Hulín ( nádraží ČD ) 6.25h

Časy budou upraveny dle nástupních míst zájemců

PROGRAM:
12.07.2021
Zemská brána – krátká protahovací vycházka přírodní perlou Orlických hor po  tzv.
Pašeráckém okruhu ( 1,5 km) . Překrásného prostředí využili několikrát
filmaři a naposled v seriálu Božena ( 1 díl ).

 
Neratov ( KP ) – návštěva malého poutního místa , jenž díky nadšení zdejšího
faráře doslova vstalo z popela. Dnes se pyšní kostel Nanebevzetí Panny Marie
unikátní skleněnou střechou a zajímavým prohlídkovým okruhem.

 

Kunvald ( KP ) – Domek Na Sboru – restaurovaný historický dům Jednoty
bratrské s expozicí mj. i o J.A.Komenském.
Liberk ( KP ) – prohlídka unikátního   areálu dřevěné lidové architektury a
to kostela Petra a Pavla se zvonicí a farou.

Dobruška ( KP ) – prohlídka rodného domku F.L.Věka

Ubytování v hotelu Dobruška – večeře

 

Večerní program:
Možnost exkurze do historie gurmánské a to do pivovaru
Rampušák, jenž vaří pivo od roku 1890.

  1. den 13.07.2021 po snídani odjezd na následující programČeská Skalice ( KP )- prohlídka 2 muzejních areálůa to  muzea Boženy Němcové
    a Barunčiny školyRatibořice ( KP )– prohlídka zámku na tzv. velkém okruhu ( Doba vévodkyně
    Zaháňské a prohlídka pokojů zámeckého přízemí ) a Rudrova mlýnu ( KP ).

 

Po prohlídce program s napojením trasy v  Babiččině údolí trasa dále
vede přes Staré Bělidlo , Viktorčin splav, Rýzmburský altán a rozhlednu
Žernov ( možnost výstupu ) do obce Žernova , kde trasa po cca. 5 km končí.
Lenošivější si mohou udělat vlastní program v okolí zámku. Po procházce
návrat na ubytování do Dobrušky a večeře.

Večerní program:

Dobruškaradnice ( KP )speciální večerní prohlídka renesanční
radnice ve které shlédneme mj. i expozici dnes již světoznámého malíře
Františka Kupky , jenž v Dobrušce vyrůstal.
3.den 14.07.2021

po snídani vyrazíme do tzv. Českého koutku v Polsku – území kde naši
předchůdci zanechali mnoho stop v životě i kultuře.

Czermna ( KP ) – prohlídka třetí největší kostnice na světě.
Czermský betlém – návštěva zdejšího historického pohyblivého betlému
(250 figurek ) pana Františka Štěpána i jeho dnes restaurovanými dřevěnými
varhanami.

Czermské údolí – fotopauza u památníku Anny Svídnické a památníku tří kultur
(Polská, Česká, Německá – Pruská, jenž se zde potkávali).

Pstražna ( KP ) – návštěva malého skanzenu a po prohlídce bude čas ochutnat
to co je tradicí obce a to čerstvého pstruha .

 

Bledne skály – cca. hodina vycházky ojedinělým skalním bludištěm v Národním parku Stolové hory.

 

Zkratka KP je označení pro komentované prohlídky . Ty mohou být , ale
omezeny podle úprav provozních řádů v muzeích v souladu s Covidem 19. Proto
si vyhrazujeme ev. úpravu prohlídek. V Polsku budou prohlídky tlumočeny do
JČ.

 

V ceně není zahrnuto: Vstupné do objektú vč. rezervačních poplatkú a ev. v Polsku za průvodce :
Dospělí cca. 600  ,- Senioři nad 65 let cca. 480 ,-  Polsko Dospělí cca 45
ZL a Senioři cca 30 ZL. Pstruh v Polsku lze platit i v korunách v roce 2020
to bylo 100 ,- . Příplatek za 1 osobu na pokoji 300 Kč

 

NÁVRAT22.30h

 

Dopravu zajišťuje autobusová doprava Gracla s.r.o