06.04.2019

800 Kč

Dovolujeme si Vás pozvat na poznávací zájezd za památkami, historií i závěrečnou malou gurmánskou zastávkou do Horního Slezska

V CENĚ: doprava, průvodce

 V CENĚ NENÍ: připojištění léčebných výloh v zahraničí(možné zajistit přes nás),

cana za vstupy včetně rezervačních a lektorských příplatků (vybere průvodce v buse)

Dospělí  75 Zl

Senioři a děti 65 Zl

 

ODJEZD:

předpokládaný odjezd z Napajedel cca 5:00 h, Kvítkovice, Zlín, Fryšták, Holešov

v případě větší skupiny možnost zajet mimo trasu po tel.dohodě (Tlumačov, Žlutava, Uherské Hradiště,…)

Časy a místa mohou být upraveny dle nástupních míst a osob

NÁVRATpředpokládaný návrat cca 22:30h

Připojištění léčebných výloh pro zájemce:

dospělí 15 – 65 let…  25Kč

děti do 15 let………. 16 Kč

senioři od 65 let…… 35 Kč

 

 

 

PROGRAM

  1. Raciborz – první ranní zastávka bude ve městě Raciborz a to ve zdejším muzeu, jenž proslulo mj. slavným sarkofágem s Egyptskou mumií. Prohlídka s úvodním komentovaným výkladem.

Dominikánský Klášter a kostel sv. Ducha

Byl vysvěcen v roce 1334 jako svatyně sester dominikánek. V dnešní době je hlavní výstavní budovou ratibořského muzea, na ul. Chopina. Můžeme zde najít unikátní expozice.

Výjimečné je hlavně pohřebiště ratibořských knížat včetně posledního opavsko-ratibořského Přemyslovce (potomka z rodu Mikuláše Opavského, levobočka Přemysla Otakara II.), jeptišek a také dobrovolníků konventu bývalého presbytáře. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout středověké podzemní hrobky, egyptskou mumii, dva sarkofágy aj.

Další dvě Křídla budovy bývalého kláštera zabírá škola.

2. Plawniowicenově zpřístupněný zámek s parkem, bývalé velkolepé sídlo významného Hornoslezského rodu Ballestrémů ( rod, který se významnou měrou podílel na rozvoji hornictví v této části Polska)

 

3. Tarnowskie Gory – nejmladší středověká technická památka zapsána na listinu UNESCO v Polsku a to v roce 2017.

Prohlídka podzemí bude spojena také s projížďkou – lodičkou po podzemí.

 

4. Tarnowskie Gory (skanzen)- Poslední tečkou za naším poznáváním bude návštěva skanzenu parních lokomotiv spojená s krátkou nostalgickou projížďkou.

 

5. Po cestě zpět se zastavíme na tzv. polévkovou pauzu a budeme mít možnost ochutnat některou z národních polévek Polska.

Nabídka bude aktualizována v buse, kdy průvodce v ranní části udělá nabídku a Vy si budete moci vybrat a objednat dle Vaší chuti.

Cena za polévkuu cca 10 – 20 Zl

 

 

 

 

 

 

 

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 20 osob.

dopravu zajišťuje: Autobusová doprava Gracla s.r.o